Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữ vai trò nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Thứ hai - 19/09/2022 09:28
Ngày 23/8/2022 Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 10-KH/TW về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

Theo đó, các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nêu cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực hiện Nghị quyết 20.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20 đồng bộ, kịp thời. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 20 phải kế thừa kết quả, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, yếu kém trong việc phát triển kinh tế tập thể thời gian vừa qua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tuyệt đối không được hình thức, chiếu lệ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 20.

Trong Kế hoạch nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

  1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, căn cứ vào nội dung Nghị quyết 20, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20 phù hợp với thực tiễn của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; đáp ứng yêu cầu, xu thế tất yếu của phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta (hoàn thành trong quý IV/2022).
  2. Xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về phát triển kinh tế tập thể phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương về tầm quan trọng của kinh tế tập thể.
  3. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến kinh tế tập thể. Tập trung thể chế hoá kịp thời chủ trương của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế tập thể đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch.
  4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.
  5. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết 20; tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, quyết tâm chính trị cao, với các giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20.

Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữ vai trò nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Ảnh minh họa

Cùng với đó là nhiệm vụ cụ thể được giao cho Đảng đoàn Quốc hội; Ban cán sự đảng Chính phủ; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong đó Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20, bảo đảm thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước (thực hiện từ năm 2022).

Tải về Kế hoạch số 10-KH/TW tại đây: Download

Lê Huy
Nguồn: Liênn minh HTX Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây