Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 10 khóa V: Định hướng chương trình hành động năm 2019

Thứ năm - 10/01/2019 22:35
Năm 2018, cùng với sự phát triển mở rộng của nền kinh tế Việt Nam, khu vực kinh tế hợp tác, HTX đã đạt được những kết quả đáng khích lệ dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Ngày 8/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo, Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam đã nhóm họp lần thứ 10 khóa V để tổng kết về tình hình phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), HTX trong năm 2018 và định hướng chương trình hành động của Liên minh HTX Việt Nam trong năm 2019.

HTX tăng ổn định và bền vững

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh cho biết tính đến hết năm 2018, cả nước có 15 Liên hiệp HTX được thành lập mới (tăng 25,4%) nâng tổng số cả nước có 74 Liên hiệp HTX (36/63 tỉnh, thành phố có Liên hiệp HTX);

Số lượng tổ hợp tác (THT) năm 2018 tăng 7.840 THT (tương ứng 8,2%), nâng tổng số toàn quốc có 103.435 THT đăng ký hoạt động. Trong đó, có 69.520 THT nông nghiệp, tăng 6.126 THT và chiếm 67,2%; có 33.915 THT phi nông nghiệp, tăng 1.714 THT và chiếm 32,8%. Nhiều hình thức THT đa dạng như hội quán, câu lạc bộ ngành nghề, sản phẩm, hội trang trại thường xuyên sinh hoạt để tương trợ nhau khuyến nông, khuyến công.

Chu-tich-nguyen-ngoc-bao-JPG-2790-154695

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì Hội nghị

Về tình hình phát triển HTX, hết năm 2018 cả nước có 22.456 HTX, tăng 2.290 HTX (7,7%) so với năm 2017. Trong đó có 13.712 HTX nông nghiệp (tăng 1.444 HTX tương ứng 11,8%), 7.563 HTX phi nông nghiệp (tăng 162 HTX tương ứng 2,2%), 1.181 quỹ tín dụng nhân dân (tăng 4 quỹ tương ứng 0,77%). 57/63 tỉnh, thành phố có số lượng HTX tăng, còn lại 6 tỉnh, thành phố có số lượng HTX giảm do số HTX thành lập mới ít hơn số HTX giải thể.

Tổng giá trị tài sản của HTX trên 87.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.100 tỷ đồng (tăng 11,7%). Doanh thu bình quân 1 HTX năm 2018 đạt 3,5 tỷ đồng, tăng 1,6%, doanh thu với thành viên HTX khoảng 2,1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt 264 triệu đồng/năm, tăng 5,1%, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 3,6 triệu đồng/người/ tháng, tăng 9,1%.

Tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả tăng nhanh, tổng số có 9.891 HTX, tăng 784 HTX (tăng 8,6%). Phần lớn HTX trên cả nước có quy mô tăng lên, hoạt động ổn định với các loại hình HTX phát triển ngày càng đa dạng. Đặc biệt, số lượng HTX, nhất là các HTX nông nghiệp tham gia chuỗi giá trị, chủ động tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại và xuất khẩu trực tiếp với nước ngoài tăng lên. Tổng số thành viên của HTX đạt gần 7 triệu, tăng hơn 95.000 thành viên (1,4%), giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 2,5 triệu lao động, tăng 1,9%.

Pho-chu-tich-nguyen-van-thinh-9519-3216-

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Quá trình tái cơ cấu HTX được quan tâm và đẩy mạnh phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường nâng cao năng lực cạnh tranh của HTX, đóng góp vào GDP của khu vực KTTT, HTX tiếp tục có xu hướng tăng lên. Nếu tính cả giá trị gia tăng của hơn 9.800 HTX hoạt động hiệu quả mang lại cho 2,5 triệu thành viên, người lao động thu nhập khoảng 43 triệu đồng/ người/năm thì năm 2018, HTX và thành viên đóng góp vào GDP ở mức trên 8%.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh cũng cho biết năm 2018 là năm bản lề để triển khai thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2020 đề ra, nhưng tính đến 31/12/2018, kết quả đạt được còn ở mức rất thấp, hoặc không đạt được so với mục tiêu Nghị quyết.

Kế hoạch năm 2019

Tại hội nghị, các Ủy viên Thường vụ đã cho ý kiến về các mục tiêu phát triển của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam cũng như các HTX thành viên. Trong đó phấn đấu năm 2019 số HTX thành lập mới tăng; số HTX hoạt động hiệu quả tăng 10%; số lượng cán bộ quản lý HTX tham gia đào tạo, bồi dưỡng tăng 30%; số lượng thành viên tăng 15%; thu nhập thành viên HTX tăng 15%; doanh thu tăng 10%, xây dựng 100 sản phẩm chủ lực của HTX gắn với chuỗi giá trị.

Trong đó, tập trung vào tư vấn, hỗ trợ, thành lập mới THT, HTX, Liên hiệp HTX theo hướng hỗ trợ khi thành lập mới có quy mô phù hợp và gắn với chuỗi giá trị.

Đặc biệt tập trung và ưu tiên dành các nguồn lực để xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị ở các tỉnh, thành phố; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Quyết định số 461/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu HTX nông nghiệp kém hiệu quả khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ…

hoi-nghi-JPG-6409-1546958683.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, với sự nỗ lực của cả hệ thống, Liên minh HTX Việt Nam đã khảo sát 140 HTX và hỗ trợ 72 mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị; tổ chức 30 lớp đào tạo cho 1.509 lượt học viên với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 25 tỷ đồng.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã thẩm định và ký hợp đồng tín dụng cho vay 23 dự án trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố (tăng 35% so với năm 2017) tổng số tiền ký hợp đồng tín dụng đạt 58 tỷ đồng (tăng 72% so với năm 2017); giải ngân cho 18 dự án với tổng số tiền 29,3 tỷ đồng (tăng 4,6% so với năm 2017), dư nợ cuối năm ước đạt 99,1 tỷ đồng (tăng 2,4% so với năm 2017); tiếp nhận hướng dẫn vay vốn 74 HTX tham gia chuỗi giá trị, ước thẩm định ký hợp đồng tín dụng cho 10 HTX.

Riêng Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với các cơ quan của Đảng, Chính phủ về chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến phát triển KTHT, HTX.

Đồng thời xây dựng và triển khai các Nghị quyết và quy định của Đảng, Nhà nước về phát triển KTHT, HTX, tham gia ý kiến, đề xuất, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012.

Đẩy mạnh hoạt động đào tạo để nâng cao năng lực quản trị của các HTX đồng thời triển khai các giải pháp thực hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho phát triển KTHT, HTX.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức đại diện HTX các nước, nhằm khai thác nguồn lực, hỗ trợ phát triển KTHT, HTX như ký các thỏa thuận hợp tác với (NACF); Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV), Liên đoàn HTX Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV); tiếp và làm việc với trên 30 đoàn các tổ chức quốc tế như DGRV, GIZ, Agriterra, SNV, Soriamachi, Liên hiệp Trung ương các HTX nông nghiệp Nhật Bản (ZA-Zenchu), FNF…

Hội nghị cũng tập trung bàn nhiều nội dung quan trọng, như Báo cáo triển khai Dự án "HTX với Bác Hồ"; tình hình xây dựng HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; kế hoạch xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX năm 2019; Lễ khen thưởng 100 THT, HTX, Liên hiệp HTX tiểu biểu toàn quốc; tổ chức Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương; kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam; hoạt động đào tạo bồi dưỡng; khoa học công nghệ, hỗ trợ tín dụng; hoạt động tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin...

Hồng Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây