Phóng sự ảnh: Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông ng

Thứ tư - 08/12/2021 14:21

Hội nghị Toàn quốc về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức ngày 7/12 tại Hà Nội

Đồng chí Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết 20 năm Nghị quyết số 13-NQ/TW và Uỷ viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX nhấn mạnh tại Hội nghị: HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp có vai trò quan trọng tác động đến kinh tế xã hội và còn rất nhiều dư địa để phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam báo cáo Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện NQ số 13-NQ/TW khẳng định: KTTT, HTX lĩnh vực PNN trong 20 năm qua phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây. Các loại hình HTX lĩnh vực PNN phát triển, trong đó lĩnh vực vận tải và thương mại, dịch vụ tăng mạnh; tổ chức sản xuất, kinh doanh chủ yếu tập trung, đa dạng ngành nghề, quản trị linh hoạt và từng bước hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam báo cáo Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực PNN cũng khẳng định về một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hợp tác xã như: tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách, pháp luật, mô hình KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản thi hành Luật HTX; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX, liên hiệp HTX lĩnh vực PNN.

Đồng chí Đào Minh Tú Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị: Định hướng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong thời gian tới như tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, thực hiện các giải pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng với các HTX phi nông nghiệp; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, củng cố, chấn chỉnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân nhằm đảm bảo ổn định, an toàn, lành mạnh và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu trực tuyến tại Hội nghị đã đưa ra đề nghị xem xét ban hành nghị quyết đổi mới và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX, sửa đổi 1 số vấn đề cho Luật HTX theo hướng tạo điều kiện cho HTX và dựa trên tình hình thực tế, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho khu vực KTTT, HTX, nâng cao vai trò quản lý nhà nước cho khu vực KTTT, HTX theo hướng quản lý nhằm tạo hành lang pháp lý…

Nguyễn Bá Hoan – Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đề xuất tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với đặc điểm khu vực HTX; nghiên cứu, điều chỉnh chính sách phù hợp, tăng tính hấp dẫn để thu hút sự tham gia của người lao động trong khu vực HTX với đặc thù của khu vực; tăng cường hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện hướng tới đơn giản, thuận tiện cho người tham gia và thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc SaiGonCoop nêu ý tại Hội nghị về một số bài học kinh nghiệm được rút ra sau và trong quá trình đưa Nghị quyết TƯ 5 khoá IX vào thực tiễn như sau: Thứ nhất, sự quan tâm, định hướng đúng đắn, sâu sắc, sát sao của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể nói chung và Saigon Co.op nói riêng. Thứ hai, tình cảm, sự trân quý, ủng hộ từ đồng bào, người tiêu dùng trong cả nước. Thứ ba, vai trò kết nối, tạo điều kiện của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước. Thứ tư, tình cảm, tư tưởng vững vàng và kiên trung của cán bộ nhân viên Saigon Co.op qua các thời kỳ đối với mô hình HTX.

Đại diện HTX Cộng đồng Dao đỏ, tỉnh Lào Cai: Với phương châm phát triển bền vững và ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào, HTX Cộng đồng Dao đỏ đã chú trọng mở rộng vùng nguyên liệu bằng cách trồng mới, khoanh vùng đang có và liên kết với các hộ gia đình vệ tinh. Cách làm này tạo ra vùng nguyên liệu gần 18 ha. Ngoài ra, HTX đã ký hợp đồng liên kết với Vườn Quốc gia Hoàng Liên về việc khai thác cây thảo dược tự nhiên với diện tích hơn 11.000 ha rừng, có tổng số 2.039 hộ dân sinh sống là dân tộc thiểu số. Mối liên kết này đang tạo cơ hội nâng cao mức thu nhập cho người dân địa phương và gìn giữ tri thức bản địa. Phát huy thế mạnh của Sa Pa trong việc trồng dược liệu, HTX Cộng đồng Dao đỏ đã vận động các thành viên trồng và mở rộng diện tích cây dược liệu quý. Và việc quản lý chặt chẽ vùng trồng, thu mua nguyên liệu theo đúng cam kết là cách để các thành viên gắn bó với HTX lâu bền.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: KTTT, HTX là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội Chủ nghĩa ở nước ta. Phát triển KTTT, HTX chính là phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng chí tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, khu vực KTTT, HTX sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc: Miền vùng núi là vùng đặc biệt của cả nước. Phát triển HTX, THT trong xây dựng nông thôn mới và chính sách vùng dân tộc miền núi góp phần giảm nghèo. Hệ thống HTX, THT ở vùng DTTS ngày càng phát triển: 11558 HTX (42,8% HTX). 53% trong số đó hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho 1,1 triệu người, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và an ninh. Mục tiêu 2025, nâng thu nhập thu nhập gấp 2 lần so với 2020, 50% xã bản thoát khoải khó khăn, tổ chức đào tạo cho 2,2 triệu người. Chính vì vậy, việc phát triển HTX, THT là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mực tiêu trên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết 20 năm Nghị quyết số 13-NQ/TW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể, HTX phát biểu tại Hội nghị đã nhấn mạnh: Miền núi là đơn vị quan trọng trong việc phát triển HTX vì đây là nơi có tiềm năng rất lớn về các tiềm lực quốc gia như các loại cây ngắn ngày, các sản phẩm đặc trưng. Liên minh HTX Việt Nam sẽ thể chế hóa các chương trình mục tiêu để tọa điều kiện cho các HTX vùng miền núi phát triển. Thực tế các HTX ở vùng miền núi rất phát triển: Lào Cai, Sơn La vì đây là có nhu cầu tất yếu về tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống.

Quỳnh Trang - Quang Trung 
Ảnh: Lê Huy
Nguồn: Liên minh HTX Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây