Tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 theo đúng Kết luận của Ban Bí thư số 78-KL/TW

Thứ năm - 13/08/2020 16:00
Ngày 6/8/2020, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo Kết luận số 277/TB- VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh HTX Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX; hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Liên minh HTX Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX; hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới

Liên minh HTX Việt Nam xin được trích một số nội dung trong Thông báo Kết luận số 277/TB-VPCP như sau:
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao và biểu dương những thành tựu của khu vực kinh tế tập thể, HTX, kết quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong thời gian qua…
Tuy nhiên, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam hoạt động còn nhiều khó khăn, vướng mắc; tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý chưa thống nhất, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn; số lượng cán bộ thiếu, cơ cấu chưa phù hợp, chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu; cơ chế khai thác cơ sở vật chất và sử dụng chênh lệch thu, chi của hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX để phát triển dịch vụ hỗ trợ HTX còn vướng mắc.
Nhiệm vụ trong thời gian tới, Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, HTX, nhất là về HTX kiểu mới; Tập trung thực hiện tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển HTX, dự báo xu hướng phát triển HTX,
Đối với hệ thống Liên minh HTX:
Đổi mới tổ chức hoạt động, tăng cường trách nhiệm của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong việc tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX;
Tổng kết các mô hình HTX hoạt động hiệu quả để nhân rộng; đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị;
Xây dựng kế hoạch và làm việc với các Bộ, ngành liên để tham quan gia và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX;
Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ các đề án triển khai trong năm 2020;
Tham gia một số hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030;
Tổ chức thành công Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 theo Kết luận của Ban Bí thư số 78-KL/TW ngày 10 tháng 6 năm 2020, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, Chính quyền và các quy định pháp luật có liên quan;
Về tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020- 2025 theo đúng Kết luận của Ban Bí thư số 78-KL/TW và các quy định của pháp luật về hội; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận Điều lệ thay thế Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam ban hành theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động và công tác Đại hội của Liên minh HTX cấp tỉnh, Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện về biên chế, cơ sở vật chất, trụ sở và phương tiện làm việc, ban hành chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ làm việc tại Liên minh HTX cấp tỉnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX. Chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Liên minh HTX cấp tỉnh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025…
Nội dung: Thông báo Kết luận số 277/TB- VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây