Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Điều lệ tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Thứ năm - 26/08/2021 19:28
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa có văn bản số 576/KH-LMHTXVN ngày 25/8 về Kế hoạch Tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (gọi tắt là Kế hoạch 576).

Mục đích của Kế hoạch 576 nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Điều lệ, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; huy động các nguồn lực để đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, thực hiện vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đảm bảo thống nhất nội dung, hình thức và hiệu lực thi hành của Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Điều lệ Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh.

Cũng theo Kế hoạch 576, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện:

(1) Tổ chức quán triệt nội dung của Điều lệ cho các đối tượng: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; cán bộ, viên chức và người lao động của Văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác Việt Nam;

(2) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến thi hành Điều lệ; trong đó, mở đợt cao điểm tuyên truyền sâu, rộng từ ngày 01/8/2021 đến 31/3/2022;

(3) Đăng tải Điều lệ và các tài liệu liên quan, thường xuyên cập nhật, đăng tin bài viết về Điều lệ trên Cổng thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh;

(4) Tạp chí Kinh doanh ưu tiên, giành dung lượng thỏa đáng mở chuyên mục Điều lệ để đăng tin, phóng sự, các bài viết chuyên sâu của các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý về Điều lệ, tác động của Điều lệ đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt nam và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.;

(5) Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, các Trường đào tạo nghề trong hệ thống tổ chức thi tìm hiểu về Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam...

Đối với Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, tổ chức quán triệt nội dung của Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh; cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh; Rà soát, sửa đổi Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; đảm bảo thống nhất về nội dung, hình thức và hiệu lực thi hành của Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 5, khoản 2 Điều 22 và Điều 23 Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

Tổ chức quán triệt, phổ biến Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,  Điều lệ Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh và Kế hoạch tổ chức thực hiện Điều lệ cho toàn thể thành viên chính thức, thành viên liên kết và thành viên danh dự; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Điều lệ Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh đến các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố. Mở đợt cao điểm tuyên truyền từ ngày 01/8/2021 đến 31/3/2022.

 Tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam "Tổ chức bộ máy của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, bao gồm: Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu thành viên; Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Thường trực, phòng, ban giúp việc và tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra". Tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh là các đơn vị được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, tự chủ tài chính và tuyển dụng lao động, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gồm: Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ để hỗ trợ vốn tín dụng cho hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên, liên hiệp hợp tác xã; Trung tâm Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và đầu tư hợp tác xã là đơn vị trực tiếp thực hiện các hợp đồng dịch vụ và chính sách hỗ trợ của Nhà nước về xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã tại địa phương; các đơn vị khác cung ứng dịch vụ hỗ trợ hợp tác xã.

Ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản quy định về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh theo thẩm quyền: Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh; quy định về tổ chức bộ máy, lao động, tiền lương, vị trí việc làm; quy định về cơ chế hoạt động của các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc; quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, thi đua, khen thưởng và kỷ luật...; Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án về phát triển thành viên chính thức, thành viên liên kết và thành viên danh dự, phù hợp với quy định Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Vân Khánh
Nguồn: Liên minh HTX Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây