global copyright

Giới thiệu về Liên minh HTX tỉnh ĐắkLắk

Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk là tổ chức kinh tế - xã hội, được hình thành theo hệ thống Liên minh từ Trung ương đến tỉnh. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại, nhằm mục đích phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã, Liên minh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ Đắk Lắk, quản lý điều hành của UBND tỉnh, hoạt động theo pháp luật Việt Nam, điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk .

Liên minh HTX tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

Trụ sở: Liên minh đặt tại số 60 Trần Nhật Duật - TP Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại VP: 0262.3958.097 - 0262.784.784

Email: daklak@vca.org.vn; vplmdaklak@gmail.com

Website: www.lmhtxdaklak.org.vn
Đại diện: Ông Huỳnh Bài - Chủ tịch
Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk có các chức năng và nhiệm vụ được Quy định tại Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk

* Chức năng:

1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan hệ với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể.
3. Đề xuất, kiến nghị, tham gia xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.
4. Tư tấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ công và hoạt động kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tập thể; cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.
5. Tập hợp, liên kết, hướng dẫn các thành viên hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; chung sức xây dựng Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững.

* Nhiệm vụ:

1. Tổ chức tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể.
2. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên, tổ chức xã hội khác để xây dựng, phát triển kinh tế tập thể theo chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội liên quan đến kinh tế tập thể theo quy định của pháp luật.
3. Hướng dẫn các thành viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.
4. Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.
5. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền.
6. Nhận ủy quyền, thay mặt thành viên thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên theo quy định của pháp luật.
7. Tập hợp, vận động phát triển kinh tế tập thể; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực, ngành nghề trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức nghiên cứu và thử nghiệm triển khai và chuyển giao các mô hình kinh doanh mới.
8. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, ứng dụng khoa học và công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, xúc tiến thương mại và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
9. Tổ chức hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk và hỗ trợ thành viên; huy động nguồn lực hợp pháp trong nước và nước ngoài để đầu tư phát triển kinh tế tập thể; tiếp nhận và tổ chức thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ, việc trợ để phát triển kinh tế tập thể theo quy định của pháp luật.
10. Tập hợp, liên kết phát triển thành viên; củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức phong trào thi đua, các khối thi đua trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
11. Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã điển hình, tiên tiến và mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
12. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương về tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; xây dựng, thực hiện các giải pháp, chương trình, kế hoạch và đề án phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.
13. Thực hiện các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế tập thể được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây