global copyright

Cơ cấu tổ chức

GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK LẮK
1.Tên gọi đầy đủ:  Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk. 
2. Trụ sở chính: 
Địa chỉ: Số 60 Trần Nhật Duật – TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Số điện thoại: 0262.3958.097; 0262.3784.784
Số Fax: 0262.3958.097
Email: daklak@vca.org.vn hoặc vplmdaklak@gmail.com
Địa chỉ Website: www.lmhtxdaklak.org.vn 
3. Thành lập:  Năm 1993.
4. Cơ cấu tổ chức.
4.1. Ban chấp hành và các chức danh trong Ban chấp hành:
I. Số lượng ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025: 35 người (khuyết 02 người)
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ SĐT Ghi chú
I Cơ quan Liên minh HTX tỉnh: 08 ủy viên (Khuyết 02 ủy viên)  
1 Huỳnh Bài 1965 Cử nhân Chủ tịch 0914.069.265  
2 Lê Văn Dần 1974 Thạc sĩ Phó Chủ tịch 0914.067.233  
3 Đặng Quang Khoa 1979 Cử nhân Phó Chủ tịch 0905.191.050  
4 Hà Thanh Trực 1975 Thạc sĩ Trưởng phòng Kiểm tra 0915.460.079  
5 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1984 Kỹ sư Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Chính sách – Phong trào 0942.176.848  
6 Tô Thị Hằng 1985 Cử nhân Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ kinh tế hợp tác 0914.807.579  
7            
8            
II Khối Sở ngành, Đoàn thể: 11 ủy viên  
1 Nguyễn Hữu Phúc 1966 Cử nhân Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư    
2 Trương Công Hồng     Phó Giám đốc Sở Công thương 0913.434.013  
3 Mai Trọng Dũng 1965 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0913.465.010  
4 Trần Văn Sỹ 1964 Cử nhân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường 0914.098.331  
5 Nguyễn Tấn Thành 1966 Cử nhân Phó Giám đốc Sở Tài chính 0905.191.529  
6 Nguyễn Trọng Thu 1964 Cử nhân Chánh Thanh tra NHNN Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk 0913.448.193  
7 Lê Đình Minh 1971 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 0913.448.833  
8 Pham Gia Việt 1968 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ    
9 Tô Thi Tâm 1972   Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 0916.508.989  
10 Y Lê Pas Tơr 1986 Kỹ sư Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn 0905.002.186  
11 Nguyễn Thị Tường Loan 1971 Thạc sĩ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh 0982.009.047  
III Khối Huyện, Thị xã, Thành phố: 3 ủy viên  
1 Huỳnh Văn Lập     Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar 0905.197.608  
2 Lê Đình Chiến 1966 Cử nhân Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar 0916.126.979  
3 Nguyễn Minh Đông 1973 Thạc sĩ Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Ana 0916.325.679  
IV Khối HTX, QTDND: 13 ủy viên  
1 Vũ Xuân Thu 1954 Cử nhân CTHĐQT Kiêm Giám đốc HTX NN 714 – EaKar 0987.967.998  
2 H’Yam BKrông 1963 CC QLHTX CTHĐQT kiêm Giám đốc  HTX Dệt Thổ CẩmTơng Bông – EaKao- BMT 0329.602.964  
3 Phan Thế Cửu     Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX DVNN Đàn Hương Macsca VIP Phú Lộc 0986.580.083  
4 Phạm Văn Mạnh 1960 Trung cấp CTHĐQT kiêm Giám đốc HTX VT Cư Mil - Ea Súp 0903.520.660  
5 Nguyễn Văn Phúc 1963 Trung cấp CTHĐQT kiêm Giám đốc HTX Công Bằng EaKiết – Cư M’Gar 0977.492.249  
6 Trần Văn Sinh 1966 CC QLHTX CTHĐQT kiêm Giám đốc HTX XD KDTH Phú Lộc - Krông Năng 0905.130.246  
7 Võ Văn Sơn 1970 Trung cấp Chủ tịch HĐQT, giám đốc HTX DV TH Thăng Bình, huyện Krông Bông 0972.070.702  
8 Lương Văn Luyện 1975 Cử nhân Chủ tịch HĐQT, Quỹ TDND Tân Hòa – Buôn Ma Thuột 0847.728.889  
9 Nguyễn Viết Tốt 1963 Trung Cấp CTHĐQT Kiêm Giám Đốc HTX Dịch Vụ và TM Quỳnh  Tân – Krông Ana 0982.146.263  
10 Trần Xuân Phái 1971 CC QLHTX Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp bền vững và dịch vụ Tiến Thành, huyện Cư Mgar 0986.006.577  
11 Hồ Thanh Hùng 1975 Trung cấp Chủ tịch HĐQT, giám đốc HTX dịch vụ Quảng Tân, huyện Krông Ana 0988.086.084  
12 Nguyễn Ngọc Côn 1974 Trung cấp Chủ tịch HĐQT, giám đốc HTX sản xuất và dịch vụ nông – ngư nghiệp Thái Hải 0972.014.883  
13 Nguyễn Quang Hào 1972 Trung cấp Chủ tịch HĐQT HTX DV NN Krông Búk, huyện Krông Búk 0963.021.719  I. Ban thường vụ: 11 ủy viên (khuyết 04 ủy viên)
STT Họ  và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn
Chức vụ SĐT Ghi chú
1 Huỳnh Bài 1965 Cử nhân Chủ tịch
Liên minh HTX  tỉnh
0914.069.265  
2 Lê Văn Dần 1974 Thạc sĩ Phó Chủ tịch 0914.067.233  
3 Đặng Quang Khoa 1979 Cử nhân Phó Văn phòng 0905.191.050  
4 Nguyễn Tấn Thành 1965 Cử nhân Phó Giám đốc Sở Tài chính 0905.191.529  
5 Nguyễn Hữu Phúc 1966 Cử nhân Phó Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
   
6 Lê Đình Minh 1971 Thạc sĩ Phó Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải
0913.448.833  
7 Mai Trọng Dũng 1965 Thạc sĩ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0913.465.010  
8            
9            
10            
11            
 III. Thường trực Liên minh HTX tỉnh: 03 đồng chí
STT Họ  và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn
Chức vụ Ghi chú
1 Huỳnh Bài 1965 Cử nhân Chủ tịch 0914.069.265
2 Lê Văn Dần 1974 Thạc sĩ Phó Chủ tịch 0914.067.233
3  Đặng Quang Khoa 1979 Cử nhân Phó Chủ tịch 0905.191.050
4          
IV. Ủy ban Kiểm tra: 07 ủy viên (khuyết 01 ủy viên)
STT Họ  và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn
Chức vụ Ghi chú
1 Hà Thanh Trực 1975 Thạc sĩ Trưởng phòng Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh 0915.460.079
2 Trương Công Bằng 1971 Cao đẳng Phó Trưởng phòng Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh 0915.348.779
3 Tô Thị Hằng 1985 Cử nhân Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ kinh tế hợp tác, Ủy viên 0914.807.579
4 Phạm Văn Mạnh 1960 Trung cấp CTHĐQT kiêm Giám đốc HTX VT Cư Mil - Ea Súp, Ủy viên 0903.520.660
5 Lương Văn Luyện 1975 Cử nhân Chủ tịch HĐQT, Quỹ TDND Tân Hòa – Buôn Ma Thuột, Ủy viên 0847.728.889
6 Nguyễn Viết Tốt 1963 Trung cấp CTHĐQT Kiêm Giám Đốc HTX Dịch Vụ và TM Quỳnh  Tân – Krông Ana, Ủy viên 0982.146.263
7          
4.2 Số lượng cán bộ, nhân viên Liên minh HTX tỉnh
Cán bộ nhân viên cơ quan Liên minh HTX tỉnh theo biên chế: 19 người
4.3 Tố chức Đảng, đoàn thể trong Liên minh HTX tỉnh:
Có 01 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.Tổng số: 14 đảng viên.
Tổ chức Công đoàn cơ sở LMHTX tỉnh: 17 Đoàn viên công đoàn
5. Tổng số HTX, liên hiệp HTX và thành viên:
Tổng số HTX đến 9/2023 có 746 HTX; trong đó: 517 HTX nông nghiệp, 50 HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 55 HTX vận tải, 85 HTX thương mại và dịch vụ, 27 HTX xây dựng và 12 Quỹ tín dụng nhân dân. Số HTX đang hoạt động là 604 HTX; số HTX ngừng hoạt động là 142 HTX; 100% số HTX đã chuyển đổi theo luật HTX năm 2012.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây