global copyright

Cơ cấu tổ chức

GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK LẮK
1.Tên gọi đầy đủ:  Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk. 
2. Trụ sở chính: 
Địa chỉ: Số 60 Trần Nhật Duật – TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Số điện thoại: 0262.3958.097; 0262.3784.784
Số Fax: 0262.3958.097
Email: daklak@vca.org.vn hoặc vplmdaklak@gmail.com
Địa chỉ Website: www.lmhtxdaklak.org.vn 
3. Thành lập:  Năm 1993.
4. Cơ cấu tổ chức.
4.1. Ban chấp hành và các chức danh trong Ban chấp hành:
I. Số lượng ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025: 34 người
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ SĐT
I Cơ quan Liên minh HTX tỉnh: 7 đ/c
1 Huỳnh Bài 1965 Cử nhân Chủ tịch 0914.069.265
2 Nguyễn Đình Tương 1967 Cử nhân Phó Chủ tịch 0919.463.378
3 Nông Thị Thu 1976 Thạc sỹ Phó Chủ tịch 0843.416.418
4 Hà Thanh Trực 1975 Cử nhân Quyền Trưởng phòng Kiểm tra 0915.460.079
5 Đặng Quang Khoa 1979 Cử nhân Chánh Văn phòng 0905.191.050
6 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1984 Kỹ sư Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ kinh tế hợp tác 0942.176.848
7 Tô Thị Hằng 1985 Cử nhân Phó Trưởng phòng Kiểm tra 0914.807.579
II Khối Sở ngành, Đoàn thể: 11 đ/c
1 Huỳnh Văn Tiến 1965 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư 0913.436.055
2 Vũ Đình Trưng 1962 Cử nhân Phó Giám đốc Sở Công thường 0905.052.125
3 Mai Trọng Dũng 1965 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0913.465.010
4 Trần Văn Sỹ 1964 Cử nhân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường 0914.098.331
5 Lại Hồng Anh 1965 Kỹ sư Phó Chủ tịch Hội Nông dân 0982.850.180
6 Nguyễn Tấn Thành 1966 Cử nhân Phó Giám đốc Sở Tài chính 0905.191.529
7 Nguyễn Trọng Thu 1964 Cử nhân Chánh Thanh tra NHNN Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk 0913.448.193
8 Lê Đình Minh 1971 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 0913.448.833
9 Lê Thị Kim Oanh 1975 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ 0945.240.275
10 Trần Thị Phong 1966 Cử nhân Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 0914.755.959
11 Y Lê Pas Tơr 1986 Kỹ sư Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn 0905.002.186
III Khối Huyện, Thị xã, Thành phố: 3 đ/c
1 Phạm Trung Nghĩa 1982 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar 0905.054.004
2 Lê Đình Chiến 1966 Cử nhân Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar 0916.126.979
3 Nguyễn Minh Đông 1973 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Ana 0916.325.679
IV Khối HTX, QTDND: 13 đ/c
1 Vũ Xuân Thu 1954 Cử nhân CTHĐQT Kiêm Giám đốc HTX NN 714 – EaKar 0987.967.998
2 H’Yam BKrông 1963 CC QLHTX CTHĐQT kiêm Giám đốc  HTX Dệt Thổ CẩmTơng Bông – EaKao- BMT 01629.602.964
3 Võ Kế Trúc 1962 Trung cấp Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX VT cơ giới Krông Năng 0982.331.269
4 Phạm Văn Mạnh 1960 Trung cấp CTHĐQT kiêm Giám đốc HTX VT Cư Mil - Ea Súp 0903.520.660
5 Nguyễn Văn Phúc 1963 Trung cấp CTHĐQT kiêm Giám đốc HTX Công Bằng EaKiết –
Cư M’Gar
0977.492.249
6 Trần Văn Sinh 1966 CC QLHTX CTHĐQT kiêm Giám đốc HTX XD KDTH Phú Lộc - Krông Năng 0905.130.246
7 Võ Văn Sơn 1970 Trung cấp Chủ tịch HĐQT, giám đốc HTX DV TH Thăng Bình, huyện Krông Bông 0972.070.702
8 Lương Văn Luyện 1975 Cử nhân Chủ tịch HĐQT, Quỹ TDND Tân Hòa – Buôn Ma Thuột 0847.728.889
9 Nguyễn Viết Tốt 1963 Trung Cấp CTHĐQT Kiêm Giám Đốc HTX Dịch Vụ và TM Quỳnh  Tân – Krông Ana 0982.146.263
10 Trần Xuân Phái 1971 CC QLHTX Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp bền vững và dịch vụ Tiến Thành, huyện Cư Mgar 0986.006.577
11 Hồ Thanh Hùng 1975 Trung cấp Chủ tịch HĐQT, giám đốc HTX dịch vụ Quảng Tân, huyện Krông Ana 0988.086.084
12 Nguyễn Ngọc Côn 1974 Trung cấp Chủ tịch HĐQT, giám đốc HTX sản xuất và dịch vụ nông – ngư nghiệp Thái Hải 0972.014.883
13 Nguyễn Quang Hào 1972 Trung cấp Chủ tịch HĐQT HTX DV NN Krông Búk, huyện Krông Búk 0963.021.719II. Ban thường vụ: 9 đ/c
STT Họ  và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn
Chức vụ Ghi chú
1 Huỳnh Bài 1965 Cử nhân Chủ tịch
Liên minh HTX  tỉnh
0914.069.265
2 Nguyễn Đình Tương 1967 Cử nhân Phó Chủ tịch
Liên minh HTX tỉnh
0919.463.378
3 Nông Thị Thu 1976 Thạc sỹ Phó Chủ tịch
Liên minh HTX tỉnh
0843.416.418
4 Đặng Quang Khoa 1979 Cử nhân Chánh Văn phòng 0905.191.050
5 Nguyễn Tấn Thành 1965 Cử nhân Phó Giám đốc Sở Tài chính 0905.191.529
6 Huỳnh Văn Tiến 1965 Cử nhân Phó Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
0913.436.055
7 Lê Đình Minh 1971 Thạc sỹ Phó Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải
0913.448.833
8 Mai Trọng Dũng 1965 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0913.465.010
9 Lại Hồng Anh 1965 Kỹ sư Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh 0982.850.180
III. Thường trực Liên minh HTX tỉnh: 3 đ/c
STT Họ  và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn
Chức vụ Ghi chú
1 Huỳnh Bài 1965 Cử nhân Chủ tịch 0914.069.265
2 Nguyễn Đình Tương 1967 Cử nhân Phó Chủ tịch 0919.463.378
3 Nông Thị Thu 1976 Thạc sỹ Phó Chủ tịch 0843.416.418
IV. Ủy ban Kiểm tra: 7 đ/c
STT Họ  và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn
Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Đình Tương 1967 Cử nhân Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 0919.463.378
2 Hà Thanh Trực 1975 Cử nhân Quyền Trưởng phòng Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 0915.460.079
3 Trương Công Bằng 1971 Cao đẳng Phó Trưởng phòng Chính sách – Phong trào Liên minh HTX tỉnh, Ủy viên 0915.348.779
4 Tô Thị Hằng 1985 Cử nhân Phó phòng Kiểm tra
Liên minh HTX tỉnh, Ủy viên
0914.807.579
5 Phạm Văn Mạnh 1960 Trung cấp CTHĐQT kiêm Giám đốc HTX VT Cư Mil - Ea Súp, Ủy viên 0903.520.660
6 Lương Văn Luyện 1975 Cử nhân Chủ tịch HĐQT, Quỹ TDND Tân Hòa – Buôn Ma Thuột 0847.728.889
7 Nguyễn Viết Tốt 1963 Trung cấp CTHĐQT Kiêm Giám Đốc HTX Dịch Vụ và TM Quỳnh  Tân – Krông Ana, Ủy viên 0982.146.263

4.2 Số lượng cán bộ, nhân viên Liên minh HTX tỉnh
Cán bộ nhân viên cơ quan Liên minh HTX tỉnh theo biên chế: 19 người
4.3 Tố chức Đảng, đoàn thể trong Liên minh HTX tỉnh:
Có 01 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.Tổng số: 13 đảng viên.
Tổ chức Công đoàn cơ sở LMHTX tỉnh: 17 Đoàn viên công đoàn
5. Tổng số HTX, liên hiệp HTX và thành viên:
Tổng số HTX đến 4/2023 có 718 HTX; trong đó: HTX nông nghiệp: 495 HTX; HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: 50 HTX; HTX vận tải: 54 HTX; HTX thương mại và dịch vụ: 82 HTX; HTX xây dựng: 25; Quỹ tín dụng nhân dân là: 12.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây