Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

Thứ ba - 07/01/2020 14:03
Chiều ngày 06/01/2020, Hội nghị Tổng kết hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 vinh dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo.
 Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Cùng tham dự, về phía các Bộ, ban, ngành TƯ có: đồng chí Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng bộ Xây dựng; đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; đồng chí Bùi Thị Thơm, phó chủ tịch Hội nông dân Việt Nam; đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai, Ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế Quốc Hội; một số lãnh đạo các Vụ, Cục, Ban, Nghành Trung ương; các đồng chí nguyên ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020;… Về phía quốc tế có ông Harm Haverkortm, Giám đốc tổ chức hỗ trợ phát triển nông nghiệp Hà Lan Agriterra tại Việt Nam.
Theo báo cáo Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019, nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02%; kinh tế vĩ mô ổn định; môi trường kinh doanh được cải thiện; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm được kiểm soát ở mức thấp (2,79%); quy mô kinh tế mở rộng, đạt 262 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 517 tỷ USD, xuất siêu 10 tỷ USD. Kinh tế tập thể, hợp tác xã chịu sự tác động, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Số lượng thành lập mới tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã (LHHTX) trong năm 2019 tăng khá cao so với năm 2018. Về THT: Cả nước thành lập mới mới 9.500 THT, tăng 11% so với năm 2018, đạt 136% kế hoạch Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 20/01/2019 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam (kế hoạch năm 2019). Về HTX: Cả nước thành lập mới 2.640 HTX, trung bình 42 HTX/tỉnh, tăng 12% so với năm 2018, vượt 6% kế hoạch năm 2019. Về LHHTX: Cả nước thành lập mới 16 LHHTX, giải thể 6 LHHTX, nâng tổng số LHHTX đạt 85 LHHTX, tăng 9 LHHTX (12,2%) so với năm 2018.
Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng bức tranh Bác Hồ kỷ niệm cho đồng chí Trần Thanh Mẫn
Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện có hiệu quả chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ và các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đóng vai trò nòng cốt và quan trọng đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX; đề xuất các giải pháp đột phá với Chính phủ, kiến nghị với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương; tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể, đã huy động các nguồn lực tổ chức thành công Hội nghị tổng kết toàn quốc trong lĩnh vực phi nông nghiệp; đồng chủ trì với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế hợp tác lần thứ nhất năm 2019; phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Tổ chức thành công Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động tập trung các nguồn lực triển khai xây dựng 63 mô hình và hỗ trợ 22 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị để tuyên truyền, nhân rộng; công tác tư vấn thành lập mới HTX, thông tin tuyên truyền và hợp tác quốc tế thực hiện hiệu quả hơn năm trước; kiện toàn tổ chức, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, liên kết hệ thống; tập trung chuẩn bị Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025; công tác thông tin báo cáo có chuyển biến tích cực, tỷ lệ các đơn vị nộp báo cáo đúng quy định đạt 88,5%, tăng 40,1% so với năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đọc toàn văn Lễ phát động thi đua “Lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,nhiệm kỳ 2020-2025”
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã đánh giá rất cao sự chuẩn bị về nội dung của hội nghị. Trong năm vừa qua, vượt qua những thách thức về kinh tế, khó khăn về biến đổi khí hậu, đất nước ta đã cố gắn vươn lên và đạt được những thánh tích đáng kể. Trong những thành tích chung của đất nước chúng ta, có sự đóng góp rất quan trọng của hệ thống Liên minh HTX từ trung ương đến địa phương, qua báo cáo đã đóng góp vào GDP cả nước khoảng 10%. Những hoạt động của Liên minh HTX từ trung ương đến địa phương góp phần cho kinh tế xã hội phát triển, ổn định tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, các hoạt động của Liên minh cần phải gắn liền với các thôn bản, làng nghề, tạo động lực cho các thành viên HTX, các đối tác nhằm phát triển bền vững. Cá nhân đồng chí đã kiến nghị, đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm đến phát triển HTX nhiều hơn.
Sang năm 2020, mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, bền vững, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy mô lớn để nâng cao hiệu quả hoạt động. Mở rộng và tăng số lượng thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nhất là phần lớn các hộ nông dân nông thôn là thành viên hợp tác xã. Tăng tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của quốc gia, vùng, địa phương.
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo trao giấy chứng nhận thành viên Liên kết cấp quốc gia cho
Công ty CP tập đoàn Tân Mai 
Nhân dịp này, Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đã chia tay các đồng chí ủy viên ban chấp hành đến tuổi nghỉ hưu và chuyển công tác; đồng thời công bố các đồng chí bổ sung vào Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam. Cụ thể là bầu bổ sung 2 đồng chí Đỗ Phước Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX Đồng Nai  vào Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2016-2020 và đồng chí Trương Mạnh Hùng Chủ tịch Liên minh HTX Lào Cai bầu bổ sung Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.
Năm 2020 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, để tạo khí thế lao động sôi nổi, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Lễ Phát động thi đua “Lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025”. Nhằm khích lệ động viên tinh thần các tập thể, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao cờ thi đua cho một số đơn vị hợp tác xã, Liên minh HTX tỉnh, thành phố đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2019.
Các đơn vị đại diện ký kết giao ước thi đua
Cũng nhân dịp này Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đã trao giấy Chứng nhận thành viên Liên kết cấp quốc gia cho Công ty CP tập đoàn Tân Mai.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ trong hệ thống Liên minh HTX, tuy nhiên sang năm 2020 cần giải quyết những công việc một cách chính xác, quyết liệt, kịp thời với từng kế hoạch, từng nhiệm vụ công việc.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung tâm Thông tin Tuyên truyền

Nguồn tin: vca.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây